elektromontáže | revize | zabezpečení | kamerové systémy

Oprava elektroinstalace společných prostor v 8 vchodech bytového domu

Oprava  zahrnovala výměnu hlavního domovního vedení  od pojistkových skříní do elektroměrových  rozvaděčů, úpravu rozvaděčů dle připojovacích podmínek f.e-on  a instalaci nového nouzového a nočního osvětlení s LED zdroji ovládanými detektory pohybu