elektromontáže | revize | zabezpečení | kamerové systémy

Politika ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zpracovávaných na webu panem Miroslavem Bereckou

Vydáno dne: 23.5.2018

Tento dokument popisuje způsob zpracování osobních údajů, které svěříte našim webovým stránkám.

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je:

Miroslav Berecka

Korytná 314  psč. 687 52

IČ:62162314

DIČ : CZ7105314590

Tel.: 608611259

E-mail: mir.ber (zavináč) post.cz

(dále jen „správce“).

  1. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „Nařízení“).

  1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zodpovězení vašeho dotazu, případně reakce na Vaši poptávku a to včetně další komunikace související s předmětem Vašeho podnětu uvedeného v poli Vaše zpráva (Vzkaz).

Zpracováváme údaje o návštěvnících webu za účelem Google Analytics. Podrobnosti jsou uvedeny zde.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení ani k individuálnímu profilování.

  1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše kontaktní údaje budeme včetně doprovodné komunikace evidovat za účelem uvedeným v článku 3 tohoto textu do doby 60 dní od poslední komunikace k danému tématu. Stanete-li se naším zákazníkem, bude tato komunikace uchovávána po dobu, po kterou uchováváme smluvní dokumenty tj. do 3 let po uplynutí záruky na dodané výrobky/ služby.

  1. KDO DALŠÍ BUDE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

K Vašim osobním údajům mohou mít kromě našich zaměstnanců přístup pracovníci společností, které pro správce zajišťují provoz a rozvoj webových stránek a podporu provozu jeho interního IT systému. Ke smlouvě a účetním dokladům má přístup společnost, která nám zajišťuje účetnictví.

Se všemi takovými subjekty uzavírá správce smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 28 Nařízení.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci. K Vašim údajům může přistoupit pracovník IT společnosti, která zajišťuje podporu a provoz serverů naší účetní společnost.

  1. VAŠE PRÁVA

Podrobnější informaci o Vašich právech, která Vám dává Nařízení, naleznete zde.

  1. KDE SI MŮŽETE STĚŽOVAT

Kontakt pro případné dotazy nebo stížnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Miroslav Berecka

Korytná 314  psč. 687 52

IČ:62162314

DIČ : CZ7105314590

Tel.: 608611259

E-mail: mir.ber (zavináč) post.cz

Na Úřadu pro ochranu osobních údajů můžete nalézt podrobnější informace o Nařízení a Vašich právech viz www.uoou.cz . Můžete si zde na nás i stěžovat, pokud nebudete s naším přístupem k vyřízení Vašich požadavků nebo s tím, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji, spokojeni.