elektromontáže | revize | zabezpečení | kamerové systémy

Elektroinstalace

Provádíme veškeré elektroinstalační práce za výhodných finančních podmínek, kvalitně a spolehlivě.

Vypracujeme speciální nabídku, včetně podrobné kalkulace. Elektroinstalační a elektromontážní práce, rozvody NN v rodinných a bytových domech, bytech, bytových nástavbách, restauracích, kancelářích, průmyslových objektech.

Nabízíme:

  • kompletní dodávky elektroinstalací a elektromontáží
  • montáž veřejného osvětlení
  • výchozí i pravidelné revizní zprávy
  • slaboproudé rozvody – domácí telefony, STA, PC, EZS
  • zajištění projektové dokumentace
  • designová svítidla

 

Dbáme především na:

  • individuální přístup k zákazníkovi
  • kvalita odvedené práce, dodržování termínů, spolehlivost
  • pravidelné absolvování kurzů a školení
  • vybavení moderní profesionální technikou, měřícími a testovacími přístroji

Hromosvody – chraňte si vás dům před pohromou!

V rámci našich služeb nabízíme nejen elektromontážní práce, ale také instalaci hrmosvodů. Hlavním úkolem hromosvodní ochrany je zejména zabránit vzniku požáru a případného následného výbuchu, dále vzniku mechanických škod a ochránit osoby a zviřata uvnitř staveb a v jejich blízkosti.

Základní část hromosvodu

JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ – slouží k ochraně objektu před přímým úderem blesku. Toto zařízení jímače a jímacího vedení lze nahradit stávajícími kovovými střechami, zábradlím a jinými kovovými předměty na střeše jako náhodných jímacích zařízení.

SVODY – slouží k vodivému připojení jímacího zařízení na uzemnění. Mají za úkol spolehlivě svést zachycený blesk do země co nejkratší cestou tak, aby se zamezilo nebezpečným přeskokům do kovových hmot v objektu. Svody můžeme vytvořit jako vnější nebo skryté.Kovových konstrukcí umístěných na objektu lze využit jako náhodných svodů, vyjímečně též konstrukcí procházejících objektem

UZEMNĚNÍ – je zařízení pro přechod blesku do země. Je sestaven ze zemničů a zemnícího vedení. Navzájem a trvale spojená uzemnění objektu tvoří uzemňovací soustavu. Zemnič je vodivé těleso uložené do země nebo do betonu tak, aby vytvořilo vodivé spojení se zemí. Strojený zemnič je zemnič záměrně zřízený k uzemnění, náhodný zemnič je vodivý předmět uložený trvale v zemi nebo v betonu, který byl vybudován k jinému účelu než k uzemnění a je použitý jako zemnič.